2016-10-20 — 2016-10-30
Mellan Svart och Vitt – Representation och identifikation i en omgivande bildvärld
Marie Gavois, Cecilia Germain och Paula Urbano

Om utställningsprogrammet

2 grupputställningar, föreläsningar och workshops på wip:konsthall, 20 – 30 oktober 2016 och 16 – 26 mars 2017.

Utställningsprogrammet ”MELLAN SVART OCH VITT– Representation och identifikation i en omgivande bildvärld” i wip:konsthall under 2016 – 2017, lyfter frågor om rasistiska stereotyper och vithetens hegemoni i samtida kulturutövande. Vilket motstånd görs och vilka strategier och verktyg finns för förändring?

Programmet vänder sig särskilt till barn, barnpedagoger, unga vuxna och föräldrar för att rikta fokus på betydelsen av möjlighet till identifikation i en omgivande bildvärld för utvecklandet av barns och ungdomars identiteter.

I samband med projektet genomförs föreläsningar, workshops för förskolor, fritidsverksamhet, konstskolor och familjer, samt sagoläsningar för barn. En läshörna finns för barn och vuxna med ett referensbibliotek. Böcker och kataloger finns för försäljning, vänligen tag med kontanter.Vernissage torsdag 20 okt 16.00 - 19.00Utställningens öppettider:

Fredag 21 okt 12.00–14.00

Lördag-söndag 22, 23 okt 13.00–16.00

Fredag 28 okt 16.00–19.00

Lördag-söndag 29, 30 okt 13.00–16.00Föreläsningar:

22 okt 15.00–16.00 Anna Munyua, föreläsning och information: Föreningen ”MeR Barnkultur”
och om bokutgivning i det egna förlaget Avaltea.

28 okt 18.00–19.00 Tobias Hübinette, föreläsning: Rasperformativa praktiker i dagens Sverige
– Om behovet och begäret efter att iscensätta den Andre.För barn och familj:

22 okt 14.00–15.00 ”Melvin” sagoläsning med författaren Anna Munyua.

23 okt 13.00–15.00 ”Självbilder” workshop för barn 4-6 år, handledare Birgitta Adolfsson.

28 okt 14.00–16.00 ”Självbilder” workshops för barn 12-16 år, handledare Birgitta Adolfsson.

29 okt 14.00–16.00 ”Bok-Kojan” sagoläsning med Anna Adeniji och Astrid Kakuli, Föreningen Tryck.

30 okt 13.00–15.00 ”Självbilder” workshops för barn 7-11 år handledare Birgitta Adolfsson.

Varmt välkomna!Marie Gavois, Cecilia Germain och Paula Urbano
20 – 30 oktober 2016

Grupputställningen ”MELLAN SVART OCH VITT – Representation och identifikation i en omgivande bildvärld”, som visas på wip:konsthall mellan 20 – 30 oktober, presenterar verk av konstnärerna Marie Gavois, Cecilia Germain och Paula Urbano i en iscensättning som tar hela konsthallen i anspråk.

Madame K. – turisten och speglingen (2016), är ett nyproducerat verk av Marie Gavois. I utställningsrummet är en rotvälta, som nyligen dragits upp ur marken, placerad. Till-sammans med ett inspelat ljudverk utgör installationen en del av ett pågående projekt med arbetstitel MY BITTER HISTORY. Marie Gavois arbeten tar sig olika former, som scenkonstverk, dans, skulptur, text och ljud - hon beskriver ljud som dematerialiserad skulptur och dans som dematerialiserat ljud. Hon pekar mot den arbetande kroppen och ställer frågor visuellt.

I verket Väntrummet har Paula Urbano utgått från ritningen av Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping och placerar den i konsthallen i skala 1:1. ”Väntrummet utgör utställningsrummet, där migrationsverkets arkitektur införlivas i konstinstitutionens väggar. Där rör du dig som besökare, och under dina fotsulor upprepas siffrorna till oigenkännlighet, för att snart syfta till något helt annat.” (Ur katalogtexten ”Så som det skulle kunna vara” av Frida Sandström).

Paula Urbano lärde känna en man som sökte asyl, men som blivit utvisad från Sverige. I filmen Flyktingen av den sorgliga skepnaden som bygger på deras tid tillsammans, följer hon honom mellan Flen, Eskilstuna, Bagdad och Teheran. Vilka kroppsliga erfarenheter innebär det att leva i ovisshet, att lägga sitt öde i någon annans händer? Tittaren får själv navigera bland möjliga historier, och konfronteras kanske med sina egna fördomar.

Cecilia Germain arbetar ofta med ämnen som identitet, historia, etnicitet, genus, metafysik, manipulering och den porösa gränsen mellan fiktion och fakta. I utställningen visar hon textverket Skin Soul, Inner Outer där rader av påståenden ställs efter varandra; BLACK BODY, WHITE SOUL/WHITE SKIN, BLACK SOUL/BLACK SOUL, PINK BLOOD och kartan The New World. Verken reflekterar över alternativa historiska och samtida skeenden och deras betydelse för hur identiteter skapas och omförhandlas.

Föreläsningar: 22 oktober Anna Munyua, 28 oktober Tobias Hübinette

Sagoläsning för barn: 22 oktober Anna Munyua, 29 oktober Anna Adeniji, Astrid Kakuli

Workshops för barn: 23, 28, 30 oktober samt inbjudna förskolor och fritidsverksamhet 21, 25, 26, 27, 28 oktober Birgitta Adolfsson

Workshop för förberedande konstskola: sker parallellt med hela utställningsprogrammet Suzanna Asp

Projektet genomförs i samarbete med Studiefrämjandet med stöd från Stockholms Stad och Enskede, Årsta, Vantör SDF.

Producenter för programmet:
Suzanna Asp, suzannaasp@yahoo.com tfn 0764-21 77 38
Birgitta Adolfsson, birgitta@badolfssondesign.se tfn 0709-24 09 19Konstnärer

Marie Gavois är multimediakonstnär baserad i Stockholm och Frankfurt. Hennes arbete tar sig olika former, som scenkonstverk, dans, skulptur, text och ljud. Hon söker ständigt efter omgivande motsägelser. Marie Gavois har sin bakgrund i svensk Butoh dans och skulptur. Hon är aktiv medlem och ordförande för den konstnärsdrivna scenen Fylkingen – Ny Musik och Intermediakonst i Stockholm. Gavois har den senaste tiden presenterat sitt arbete på, Köttinspektionen(Uppsala), Salons des amateurs (Düsseldorf), Diskurs festival (Giesen), Kai Middendorff Galerie (Frankfurt), Skogen (Göteborg), Herbert Macaulay Way/ AFiRIperFOMA (Lagos), Platform (Vaasa), Fylkingen - Ny musik och Intermediakonst (Stockholm), Detroit,Stockholm Gallery (Stockholm), Studio Moselstrasse 45 (Frankfurt), Galleri Verkligheten (Umeå), Konsthall C (Stockholm), Kulturhuset (Stockholm), Teater Galeasen (Stockholm). Gavois samarbetar sedan 2013 regelbundet i specifka projekt med tonsättaren och trumpetaren Alexandra Nilsson och med Filmskaparen Michel Klöfkorn. www.mariegavois.wordpress.com

Cecilia Germain född i Uppsala 1974. Hon tog examen från magisterprogrammet i konst på Konstfack i Stockholm 2006 och har sedan dess ställt ut regelbundet. Hennes egen multietniska bakgrund är en erfarenhet som gjort henne intresserad i mekanismer bakom maktstrukturer och den fysiska kroppens tysta språk. Germain använder fotografi, text, teckning, installation, doft och performance som verktyg för att skapa konstnärliga verk. www.ceciliagermain.com

Paula Urbano född 1980 i Sverige av Chilenska föräldrar. Hennes arbeten tar avstamp i vanliga människors livsberättelser men hon förhåller sig lite för fritt till verkligheten för att resultatet klassas som rena dokumentärer. Hennes intresseområde är identitet i relation till migration och plats och gestaltas oftast i filmer, fotografi och installationer. Urbano har tagit Magisterexamen från Konstfack 2008 men läsåret 14/15 läste hon postmastern Resources.14 och just nu gör hon sitt KU-projekt på KKH. Hon har haft soloutställningar på Museum Anna Nordlander, Eskilstuna Konstmuseum, Konstforum Norrköping, Kristianstad Konsthall och deltagit i grupputställningar på MAC Quinta Normal i Santiago de Chile, Galleria Arcimboldo i Buenos Aires, Irreversible Projects i Miami FL, Historiska Museet, Art Lab Gnesta. www.paulaurbano.comFöreläsningar

Rasperformativa praktiker i dagens Sverige: Om behovet och begäret efter att iscensätta den Andre

På senare år har ett antal framställningar av olika minoriteter i bild, på scen och i film varit föremål för intensiva diskussioner. Med utgångspunkt i dessa kulturdebatter och med fokus på iscensättningar av olika minoritetsgrupper, så kallade rasperformativa praktiker, försöker denna presentation förstå varför sådana iscensättningar är så vanligt förekommande i dagens Sverige liksom också hur de uppstod och vilka behov de fyller.

Tobias Hübinette är lektor i interkulturella studier vid Karlstads universitet och forskar om ras- och vithetsfrågor i relation till det nya Sverige. Han ansvarar för ett nationellt forskarnätverk för kritiska ras- och vithetsstudier och är även engagerad i jämlikhetsdatafrågan, det vill säga frågan och att kunna kvantifiera och mäta hur situationen ser ut för olika minoriteter. www.tobiashubinette.se”MeR Barnkultur” och förlaget Avaltea

MeR Barnkultur är en ideell förening som arbetar för at främja utbudet av barnkultur med ett modernt afrosvenskt perspektiv. ”Melvin” bokutgvning på det egna förlaget Avaltea.

Anna Munyua är och författare till böckerna om Melvin som hon ger ut på det egna för- laget Avaltea. Böckerna är normkritiska och lyfter fram mörkhyade barnkaraktärer i en svensk kontext. Anna är utbildad svensklärare, bosatt i Stockholm och har rötter från Kenya och Norrbotten. Anna sitter i styrelsen för den ideella föreningen ”MeR Barnkultur”. www.merbarnkultur.se, www.avaltea.se”Bok-Kojan”

Bok-kojan, sagoläsning med Anna Adeniji och Astrid Kakuli från föreningen Tryck. Ett av föreningen Trycks mål är att synliggöra erfarenheter och berättelser som ofta saknas i det svenska kulturlivet. Svarta människor får ofta gestalta identiteter i marginalen, sällan får de representera allmängiltigt mänskliga erfarenheter. Bok-kojan är ett initiativ för att nå ut till barn och ungdomar. http://tryck.org/pa-gang/bokkojan-sagolasning-med-afrosvenskt-perspektiv/Workshops

”Självbilder”

Workshop för förskola, fritidsverksamhet och familj. Med utgångspunkt i utställningen och utvald barnbokslitteratur arbetar vi runt frågor som rör representation och identifikation i en omgivande bildvärld. Som uttryckssätt arbetar vi främst med bild och text.

Med stöd av Barnkonventionen lyfter vi att alla barn har samma rättigheter och lika värde oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.*

* Barnkonventionen avser med barn varje människa under 18 år. Artikel 13: 1. Barn ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territorella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer. 2. utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränk- ningar men endast sådana som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att repsektera andra personers rättigheter eller anseende; eller för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen (ordre public) eller folkhälsan eller den allmänna sedligheten.

Birgitta Adolfsson är utbildad grafsk formgivare och illustratör på Konstfack, kreativ producent på Malmö Högskola och ateljérista på Reggio Emilia Institutet. Sedan hösten 2014 arbetar hon som ateljérista på en förskola med barn i åldrarna 1-6 år. Hon arbetar också som handledare i skapande verkstad för barn i åldrarna 6-9 år. Därutöver är hon verksam i egen konstnärlig verksamhet. Birgitta har tidigare arbetat i olika skapande projekt för barn: Organic Skatepark, Snöskulpturfestivaler, stadsodling för förskolebarn och Pumpaprad på Göta Landsväg samt workshops i den egna utställningen Ingemansland som visades i september 2016 i wip:konsthall.

www.wipsthlm.se/konstnarer/birgittaadolfsson”Det politiska rummet och jaget”

Denna workshop vänder sig till studenter på förberedande konstskolor och unga vuxna. Med utgångspunkt i utställningen och föreläsningsprogrammet ”MELLAN SVART OCH VITT– Representation och identifikation i en omgivande bildvärld” samtalar vi och arbetar runt frågor som rör representation, delaktighet, vita rum och motståndsstrategier. Hur kan vi aktivt arbeta för att bryta normativa hierarkier och skapa platser som erkänner sin historia och deltar i en förändring av dessa.

Under workshopen kommer vi främst att arbeta med text som konstnärligt material men även andra media uppmuntras; foto, video, performance, installation, kollektiva processer. Workshopen består av 5 träffar i grupp, aktivt deltagande i 6 föreläsningar, en guidad stadsvandring med Afrosvenskarnas riksförbund och eget arbete mellan träffarna.

Suzanna Asp Konstnär (MFA Bildkonstakademin Helsingfors 2009) baserad på wip:sthlm ateljéhus. Undervisar i konst, arkitektur och inredning.

De senaste åren har hon visat separatutställningarna; filmed frame/female body på Galleri Box (Göteborg, 2015), Secret Garden Verönd – About Text, Body and Place (Skaftfell Center for Visual Art, Island, 2014), deltagit i grupputställningar Bodies That Resist (Atens School of Fine Arts, 2015), Futhark (Galley SIC, Helsingfors, 2015) och kurser Romanen i världen (Litterär Gestaltning/Valand, 2016), Skrivandets förhandlingar; Konflikt och ansvar i text (Konstfack, 2015) och Konstnärliga forskningsprocesser (Konstfack, 2013).Hitta hit

Pendeltåg och Tvärbana station Årstaberg
Se karta: www.wipsthlm.se/konsthall/besoksinfo

Banderoll ovanför ingången: ”wip:sthlm”. Ring på porttelefonen!

Lokalerna är handikappsanpassade. Om du inte kan gå i trappor, säg till i porttelefon så visar vi väg till hiss.