Mellan Svart och Vitt – Representation och identifikation i en omgivande bildvärld, del 2

2017-03-16 — 2017-03-26
Mellan Svart och Vitt – Representation och identifikation i en omgivande bildvärld, del 2

Cecilia Germain Saadia Hussain, Tuva Osobi & Sam Ezeh, Lisa Wool-Rim Sjöblom
wip:konsthall, Stockholm

Victoria Kawesa föreläser om den vita blicken och vithetens inverkan på det svenska samhället. Genom exempel på vardagsrasism och institutionell diskriminering görs försök att förstå dessa fenomen. Hon betonar vikten av att analysera hur vi använder oss av rasstereotypa bilder och händelser i den populärkulturella samtiden. 16 mars kl 18.00

Judith Kiros föreläser om skapandet av Rummet, ett av de första separatistiska rummen för antirasister och feminister som rasifieras och om arbetet med UR:s tv-serie Nationen som ger nya bilder av Sveriges historia. 18 mars kl 14.00
FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD!

I samarbete med Afrosvenskarnas Riksförbund ges stadsvandringen I slavhandelns fotspår med Kitimbwa Sabuni som tar deltagarna till platser i Stockholm där den svenska transatlantiska slavhandeln planerades och leddes, men också där motståndet formades och organiserades. 24 mars kl 10.00-12.00

Wendy Francis föreläser om svarthet i offentliga platser och privata rum - hon ställer frågor om rummet som hem, rummet som egendom och rummet som scen. Vilka rum är egentligen trygga för svarta kroppar? 25 mars kl 14.00

Natalia Murobha presenterar sin konst och projektet "Murobhas Art Meets the Kids" som fokuserar på att stärka barns självkänsla genom att lyfta deras drömmar och kreativitet. 25 mars 15.30

Macarena Dusant berättar om arbetet med sina två böcker Konsten att delta, om migrerade konstnärers villkor och konstfältets segregerande maktstrukturer, och konstnärsmonografin Valeria Montti Colque - La Jardinera, om feminism, diaspora och transkulturalitet, med fokus på språkliga förhandlingar och strävan efter ett avkoloniserat språk. 26 mars kl 12.00

Curatorer och producenter: Suzanna Asp och Birgitta Adolfsson

För ytterligare info se; http://www.suzannaasp.com/cgi-bin/transit.pl?site=suzannaasp&id=10&page=2

http://www.wipsthlm.se/konsthall/tidigare