Curriculum Vitae


SUZANNA ASP

Född 1976, Karlstad
Adress: Mörkövägen 73, 122 60 Enskede
Kontakt: suzanna.asp@gmail.com / 076-4217738
Hemsida: www.suzannaap.comKONSTNÄRLIG UTBILDNING
2007-09 Magisterexamen i Fri Konst, Bildkonstakademin, Helsingfors

2006 Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Nordplus utbyte

2005 The Slade School of Fine Art, London, Erasmus utbyte 

2002-07 Kandidatexamen i Fri Konst, Bildkonstakademin, Helsingfors

Utbildning Övrigt
2019-20 Förlagskunskap, 60 hp, Stockholms Universitet
2019 Introduktion till förlagskunskap, 7,5 hp, Stockholms Universitet
2019 Kreativt Skrivande B, 30 hp, Södertörns Högskola
2018 Dramatext och teater B, Södertörns Högskola, 30 hp. Lärare Amelie Björk
2018 Skrivarkurs, Biskops Arnö, lärare Burcu Sachin
2017 Dramatext och teater A, Södertörns Högskola, 30 hp. Lärare Amelie Björk/Jörgen Gassilewski
2016 Romanen i världen, Litterär gestaltning, Valand 15 hp. Lärare Kajsa Sundin
2015 Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, Konstfack 15 hp. Lärare Elisabeth Hjort
2013 Konstnärliga forskningsprocesser, Konstfack. Lärare Emma Göransson och Roland Ljungberg
2009-10 Arkitektur och genus, Arkitekturskolan/KTH, Stockholm. Katarina Bonnevier, Meike Shalk, Brady Burrough, Katja Grillner
2000-01 Arkitektskolan, Lunds tekniska högskola
1995, 1997 Filmvetenskap, Karlstad Universitet

Uppdrag och undervisning
2019 Gästlärare Ölands Konstskola
2018 Gästlärare Ölands Konstskola, 1v, HT ”Att skriva sig fram till en plats”
2018 Konstpedagog ”Avkoloniserade kartor/Bilder av världen”, Konsthall C, Stockholm
2018 Gästlärare Ölands Konstskola, 1v, VT ”Att skriva sig fram till en plats”
2017 Föreläsning Gerlesborgs Konstskola, Stockholm, ”Vit hegemoni och kampen för förändring”
2016 Skissuppdrag för Forum för Levande historia, ”Mellan svart och vitt - Representation och identifikation”
2012 Skissuppdrag konstnärlig gestaltning Stadsträdgården Karlstad, Karlstad kommun
2011 Gästlärare Nordiska Konstskolan i Karleby, Finland; Föreläsare på Jämställdhets seminarium. Workshop; Feministic Acts in The Public Space (med Ulrika Jansson)
2010 Gästlärare Ölands Konstskola
2009-10 Assistent till Kristina Jansson, konstnärlig gestaltning Statens Konstråd/Saltvik
2009 Gästlärare Gävle Konstskola, kursen ”Arkitektur - måleri - betraktare”
2009 Gästlärare Kyrkeruds Folkhögskola, kursen ”Arkitektur - måleri - betraktare”
2008-09 Assistent till Johan Svensson, Offentlig utsmyckning, Förskola, Alby
2006 Assistent till Roy Andersson Filmproduktion/Studio 24, Stockholm

Curator och projektledare
2018-19 Stories unfold, previously untold, inbjudna deltagare Diana Agunbiade- Kolawole, Wendy Francis, Natalia Muorbha, Shahla Karimi, Anita Pitcher, Lisa Stålspets, Moa Franzén
2017 Mellan svart och vitt; Representation och identifikation i en omgivande bildvärld, del 2. Utställnings-, workshops- och föreläsningsprogram på wip:konsthall. Med Birgitta Adolfsson. Utställningen presenterade Cecilia Germain, Saadia Hussain, Lisa Wool-Rim Sjöblom, Sam Ezeh och Tuva Osobi. Föreläsning med Victoria Kawesa, Wendy Francis, Macarena Dusant, Judith Kiros, Natalia Murobha, stadsvandring med Afrosvenskarnas Riksförbund.
2016 Mellan svart och vitt; Representation och identifikation i en omgivande bildvärld, del 1. Utställnings-, workshops- och föreläsningsprogram på wip:konsthall. Med Birgitta Adolfsson. Utställningen presenterade Paula Urbano, Cecilia Germain, Marie Gavois. Föreläsning med Tobias Hübinette, läsning av Anna Munyua, Astrid Kakuli, Anna Adeniji.
2015 TEXT, BODY, PLACE, textläsningar och performance i samband med utställningen Filmed Frame/Female Body på wip:konsthall. Inbjudna; Marie Gavois, Victoria Brännström, Emma Hammaren m.fl.
2014 Secret Garden Verönd, Öppningsevent i samband med invigning av platsspecifik scen/terrass; uppläsningar, performance. Inbjudna Athena Farrokhzad, Laura Wesamaa, Litten Nyström m.fl.
2013 Teaser (med Maria Loustarinen) SKF/Konstnärshuset, Supermarket, Kulturhuset, Stockholm. Utställning som presenterade ett kommande program på Konstnärshuset. Med Mako Ishizuka, Emma Hammarén, Sini Pelkki m.fl.


SEPARAT UTSTÄLLNINGAR (urval)
2015 Filmed Frame/Female Body, Galleri Box, Göteborg
2015 Filmed Frame/Female Body, wip:konsthall, Stockholm
2014 Secret Garden Pavilion, Skaftfell Center for Visual Art, Island
2013 Antologi - Kvinnlig kropp i begränsat rum, DiVA
2012 Étant donnés; 1° l’ouverture, 2° la fermeture … 2006-2012, Forum Box, Helsingfors 2011 Play in Three Acts, Wip:Konsthall (med Susanne Neuman), Stockholm
2011 Värmlands Museum Revisited, Värmlands Museum, Karlstad
2010 War Zone, Kungstensgatan 27, Stockholm
2008 Hall of Mirrors, Galleri Huuto, Helsingfors 
2007 Scenes, Galleri FAFA, Helsingfors 
2006 Galleri Mejan (med Mako Ishizuka), Stockholm

GRUPP UTSTÄLLNINGAR (urval)
2019 Stories Unfold, Previously Untold, Folk i Skärholmen, Stockholm. Diana Kulawole-Agunbiade, Shahla Karimi, Lisa Ståhlspets, Anita Pitcher, Moa Franzen, Suzanna Asp.
2015 Futhark, Gallery SIC, Helsingfors
2014 Bodies that Resist, Athen School of Fine Arts
2013 Dimensions of Sharing, Overgaden Institute of Contemporary Art, Köpenhamn. Pilvi Takala, Sini Pelkki, Maija Luutonen, Suzanna Asp.
Konstnärliga forskningsprocesser, Konstfack, Stockholm
Performance Event, Konstcentralen; Huddinge
2012 Mänttä Art Festival, Mänttä (F)
Värmlands Konstförening (med Anna Ekman, Lars Brunström, Johan Svensson), Kil
2011 Örebro Open Art, Örebro Konsthall, Örebro
2010 70-talister, Konstnärshuset, Stockholm
Supermarket, Kulturhuset, Stockholm Labyrint, Botkyrka Konsthall, Stockholm
2009 Rumstering, Bonniers Konsthall, Stockholm
Öppet hus, Wip: Sthlm, Stockholm
2008 Couples, Roger Björkholmen Galleri, Stockholm
Mjellby Konstmuseum, Halmstad
2007 Good Works, Good Deeds, Helsingfors 

MA Fine Art Degree Show 2007, Tennispalatset Konstmuseum, Helsingfors 

Vårsalongen 2007, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
2006 Vårutställning, Kungl. Konsthögskolan Stockholm

Travelling Magazine Table, IASPIS, Stockholm
2005 Lost in Translation, Antrepo 5. 9e Istanbul Biennalen, Istanbul 

PerformancE och läsningar (urval)
2016 Romanen i Världen, Litteraturens Hus, Göteborg
2015 Skrivandets förhandlingar, Tensta Konsthall
2014 Mime, Skaftfell Center for Visual Arts, Island
2013 The eagle, Konstcentralen, Huddinge
2011 Tecermoni, Wip:Konsthall, Stockholm
2010 War Zone, Kungstensgatan 27, Stockholm
2009 Cairo Poems, Coptic Cairo, Cario
2008 Carl Larsson Studio, Grez-Sur-Loin, Frankrike
2005 The Balcony (med Laura Wesamaa), Istanbul
2004 The Carpet, Kreutzberg, Berlin

RESIDENS
2014 Skaftfell Center for Visual Art, Seydisfjördur, Island
2012 Skaftfell Center for Visual Art, Seydisfjördur, Island
2008 Carl Larsson Ateljén / Hôtel Chevillion, Grez-Sur-Loin jan-feb, Konstakademien
2004 Residens i Berlin, 3 mån, Bildkonstakademin, Helsingfors

STIPENDIER (urval)
2016 Stockholms Stads Kulturstöd
2014-16 2-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
2014 Skaftfell Center for Visual Arts, Artist-In-Residence
2013 Konstnärsnämnden, Internationellt kulturutbyte
2012 Helge Ax:son Johnsson
Letterstedska kulturfonden
Kulturkontakt Nord
Skaftfell Center for Visual Arts, Artist-In-Residence
2011 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
Peggy Nerman stipendium, Svenska konstnärers förening
2010 Konstnärsnämnden, internationellt kulturutbyte
Stockholms stads ateljéstöd
2009-10 Konstnärsnämnden, assistentstipendium (till bildkonstnären Kristina Jansson
2008 Konstakademien Stockholm/Ateljévistelse Grez-Sue-Loin (jan-feb 2008)
 Kulturfonden för Sverige och Finland
2007 Helge Ax:son Johnsons stiftelse
 Bildkonstakademin, Helsingfors
2006 Gustav och Ida Unmans Donationsfond
2005 Nordplus och Erasmus stipendium
Nordiska kulturfonden


PUBLIKATIONER OCH ARTIST'S BOOKS
2020 Utgivning på somaliska - Behov och förutsättningar. Rapport på uppdrag av Fenix Förlag.
2017 Mellan Svart och Vitt; Representation och identifikation i en omgivande bildvärld. Dokumentation och text kring projektet.
2014 Secret Garden Verönd, text av Athena Farrokhzad, Cecilia Germain, Marie Gavois etc
2013 Antologi - Kvinnlig kropp i begränsat rum, DiVA
2012 Étant donnés; 1° l’ouverture, 2° la fermeture… 2006-2012, Artist's book, Asp Publishing
2004-06 SOMETIMES #1 -3 teckningspublikation (redaktörer; S. Asp, E. Blomberg & R. Beijer)

REPRESENTERAD
Dalarna Läns Landsting
Privata samlingar

PUBLICERAD
2019 Brutna själar på drift - Intergenerationella trauman och undervisningens rum. Kultwatch
https://kultwatch.se/2019/11/11/brutna-sjalar-pa-drift-en-essa-om-intergenerationella-trauman-och-undervisning/
2013 Antologi - Kvinnlig kropp i begränsat rum, DiVA
Länk: http://konstfack.diva-portal.org/smash/get/diva2:663349/FULLTEXT01.pdf